American Samoa National Anthem | Amerikan Samoa Anthem | Lyrics & Video

Amerikan Samoa Anthem – Samoan Lyrics

Amerika Samoa
Lo’u Atunu’u pele ‘oe
Oute tiu I lou igoa
O ‘oe o lo’u fa’amoemoe
O ‘oe ole Penina ole Pasefika
E mo’omia e motu e lima
E ua ta’uta’ua au aga I fanua
Ma ou tala mai anamua
Tutuila ma Manu’a
Ala mai ia tu I luga
Tautua ma punou I lou Malo
Ia manuia ia ulu ola
Amerika Samoa
Ole Malo ole sa’olotoga
Tautua ma punou I lou Malo
Ia manuia ia ulu ola
Amerika Samoa
Ole Malo ole sa’olotoga.

American Samoa National Anthem | English Lyrics

American Samoa
You are my beloved country
I will not look for your name
You are my hope
You are the jewel of the Pacific:
The lure of the five islands
The land forever holds
The legends of yore
Tutuila and Manu’a1
Stand up and be counted
Serve and bow down (to your country)
May it flourish and thrive
American Samoa
Nation of the free
Serve and bow down (to your country)
May it flourish and thrive
American Samoa
Nation of the free.

American Samoa National Anthem | Video | YouTube

American Samoa National Anthem | Audio | Download

Audio of Amerikan Samoa National Anthem

Notes on American Samoa Anthem | Amerika Samoa Anthem with Video, Music, Vocal and Lyrics

Amerika Samoa is the regional anthem of American Samoa. Composed by Napoleon Andrew Tuiteleleapaga and written by Mariota Tiumalu Tuiasosopo, it was officially adopted in 1950.

FAQs on American Samoa | Facts, Information, Guides | Amerikan Samoa

Other Resources on American Samoa